Промени при попълването на ДДС декларации и дневници

Ако сте регистрирани по ЗДДС, то вероятно знаете, че справки-декларациите и дневниците вече се подават по електронен път. От НАП съобщиха, че въвеждат нови изисквания за тяхното попълване. След 31.03.2012 г. Системата на НАП ще приема само такива декларации, които са   попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. До тогава ще бъдат приемани и декларации попълнени по стария начин.

От агенцията съобщиха, че до края на месеца ще пуснат на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Тук е момента да споменем, че нашата счетоводна фирма ВП Консулт 2000 ЕООД, предлага нова услуга на своите клиенти. Срещу символична сума може да подадем в НАП вашите справки-декларации и дневници, по електронен път чрез електронен подпис. По този начин ние Ви спестяваме немалката сума за издаване на ваш собствен подпис. Ако проявявате интерес свържете се с нас чрез нашия фирмен сайт: http://vpconsult2000.eu/

Similar Posts:

бутон за социални мрежи

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply