Преимуществата на абонаментното счетоводно обслужване

Напоследък в България все повече и повече набира скорост абонаментното счетоводно обслужване. Основните причини за това са няколко и днес те ще бъдат предмет на нашата статия. Ще се опитаме да структурираме и степенуваме по важност основните  характеристики на абонаментното счетоводно обслужване, които сами по себе си се явяват и негови основни преимущества. Целта ни е чрез тази статия да сме максимално полезни на бизнеса в България.

Всяка фирма без значение от нейния размер и капитал има нужда от коректно водено счетоводство. Въпросът тук е каква форма за неговото  осъществяване да изберете? Дали да прибегнете до счетоводни услуги от специализирана счетоводна фирма, или да наемете щатни счетоводители.

Тук идва ред да споменем първото и, по наша преценка, най-голямо преимущество  на абонаментното счетоводно обслужване. Счетоводното обслужване оптимизира и намалява фирмените Ви разходи. Абонаментният договор към избраната от вас счетоводна фирма ще ви коства месечно далеч по-малка сума, отколкото един щатен счетоводител. Освен това няма да Ви се налага да осигурявате подходящо работно място, месечни осигуровки, заплата, специализиран софтуер и курсове за повишаване на квалификацията.

Друго важно преимущество се крие във факта, че повече няма да е ваша грижа, когато вашият счетоводител се разболее, излезе в болничен, неочаквано излезе в отпуск или не дай си Боже реши да Ви напусне. В една такава ситуация гореспоменатите проблеми ще се решават от специализираната счетоводна фирма, на която сте се доверили.

Като голямо преимущество трябва да отбележим и това, че абонаментното счетоводно обслужване е обвързано с договор за специализирана счетоводни услуги. С този договор избраната счетоводна фирма поема отговорността за евентуални грешки от страна на нейните служители и се задължава при наличието на такива да Ви обезщети с размера на нанесените вреди.

Според нас това са основните и най-важни преимущества, при положение, че решите да използвате абонаментни счетоводни услуги. Фирмите, които предлагат счетоводни услуги в България не са малко на брой, така че имате възможност да направите правилния избор сред тях.

Източник: http://ipotpal.bg/

Similar Posts:

бутони за социални мрежи

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply