Archive for April, 2012

Близо 600 млн. лв. декларирани от хонорари и наеми

До сега са подадени едва половината от очакваните декларации. 587 млн. лв. доходи от наеми и хонорари са декларирани в подадените до този момент годишни декларации за облагане на доходите в цялата страна. От тях 177 млн. лв. са посочените във формулярите като доходи от наеми на недвижимо имуществото. Останалите 410 млн. лв. са доходи [...]