Ползите от абонаментното счетоводно обслужване

Всяка фирма има правото да предаде счетоводството си на външна специализирана счетоводна фирма. Абонаментното счетоводно обслужване е изключително удобно, изгодно, печелившо и полезно за малкия и среден бизнес. Причините за това са няколко: обслужването от счетоводна фирма може да ви избави от разходи за заплати на счетоводители, изплащане на болнични и отпуски. Освен това може да Ви спести излишните разходи за наем на отделно помещение, закупуване на оборудване, канцеларски материали, офис мебели, обучение и допълнителна квалификация на вашите служители, за лицензиран специализиран софтуер, за интернет връзка и така нататък.

 

Освен това изгодата от такъв тип счетоводни услуги се наблюдават и в много нефинансови аспекти. Например, служителят от специализираната  фирма за счетоводни услуги няма интерес  от изкривяване на фактите, а това означава, че цялата отчетност на компанията ви по отношение на проведените от вас сделки става по-прозрачна, достоверна. Това от своя страна много облекчава сключването на договори за кредити, договори за разсрочено плащане и за привличане на инвестиционен капитал.  Повече няма да ви се налага да се безпокоите, когато някой ваш ценен служител неочаквано излезе в болничен, в отпуска или ви напусне. Няма да се чудите как да излезете от тази ситуация. Можете да натоварите извънредно останалите си служители, но тогава ще се наложи да им заплатите допълнително извънредния труд.

Използвайки абонаментно счетоводно обслужване не се налага да се вълнувате за тези проблеми. Дори и някой от назначените специалисти в счетоводната фирма да не е на разположение по една или друга причина, той във всеки един момент може да бъде заместен от негов колега, който да е също така добре квалифициран. Фирмата за счетводни услуги грижливо ще съхранява вашите документи и ежемесечно ще изготвя данъчни отчети, счетоводни баланси и всички други счетоводни отчети.  Сключеният договор за абонаментно счетоводно обслужване с  добра счетоводна фирма може да ви помогне да се застраховате от грешки на счетоводителя. Все пак всички рискове по абонаментното счетоводно обслужване се поемат от  фирма за счетоводни услуги. А в случай на финансови загуби по вина на служител от специализираната счетоводна фирма, то тя е готова да ви компенсира с размера на нанесените щети.

Източник: http://goodlinq.info

Similar Posts:

сподели бутон

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply