Излезе обновеният наръчник по ДДС за 2012 година

От НАП пуснаха обновеният вариант на наръчника по ДДС за 2012г.

 Излезе обновеният наръчник по ДДС за 2012 година Наръчник по данък върху добавената стойност за 2012 година

Наръчникът е актуализиран вариант на Наръчника по ДДС за 2011 г, съобразно промените за 2012 г. в Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

В Наръчника са  отразени всички издадени указания на Изпълнителния директор на НАП по прилагане разпоредбите на ЗДДС.

Промените за 2012 година са отразени в съответните фишове на Наръчника (18 на брой)

Similar Posts:

    None Found

бутони за споделяне

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply