Промени при попълването на ДДС декларации и дневници

Ако сте регистрирани по ЗДДС, то вероятно знаете, че справки-декларациите и дневниците вече се подават по електронен път. От НАП съобщиха, че въвеждат нови изисквания за тяхното попълване. След 31.03.2012 г. Системата на НАП ще приема само такива декларации, които са   попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. До тогава ще бъдат приемани и декларации попълнени по стария начин.

От агенцията съобщиха, че до края на месеца ще пуснат на сайта си и безплатен програмен продукт за обработка на ДДС документи, който ще използва кодова таблица WINDOWS 1251 при формиране на справки-декларации, дневници и VIES декларации.

Тук е момента да споменем, че нашата счетоводна фирма ВП Консулт 2000 ЕООД, предлага нова услуга на своите клиенти. Срещу символична сума може да подадем в НАП вашите справки-декларации и дневници, по електронен път чрез електронен подпис. По този начин ние Ви спестяваме немалката сума за издаване на ваш собствен подпис. Ако проявявате интерес свържете се с нас чрез нашия фирмен сайт: http://vpconsult2000.eu/

Честит 1-ви март!

 Честит 1 ви март!

Честит празник!

Пожелаваме Ви много здраве, щастие и успехи!

Вноски за ДОО се дължат над удвоения размер на командировъчните

От НАП съобщиха за промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, които влизат в сила от 1 март тази година. Досега върху дневните пари при командировка вноски за ДОО не се дължаха.  От 1 март тази година вноските за  държавното обществено осигуряване (ДОО) се дължат над двукратния размер на дневните пари при командировка, определен в нормативен акт.

Така например, ако става въпрос за служебно пътуване в рамките на страната, осигурителни вноски ще се дължат върху сумата над 40 лв. на ден. Това е така, защото размерът, който е определен за дневни пари в Наредбата за командировките в страната, е 20 лв.

Други промени в наредбата предвиждат изрично, че при определяне на годишния осигурителен доход на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите не се включват сумите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет.”

Повече информация, както и отговори на въпроси относно осигурителното и данъчно законодателство, може да се получат на телефона за информация на НАП0700 18 700 на цената един градски разговор.

www.nap.bg

Намаляване таксите на пенсионните компании с 40%

Комисията за финансов надзор предложи да бъдат намалените таксите на пенсионните дружества с  40 %. Тези такси се  събират за управление на парите за втора пенсия. Днешното предложение е записано в проект за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), който тепърва ще бъде обсъден от Министерство на финансите. Първоначалната идея е била дори за по-голямо намаление – с 50 % , но след разговори с бранша са се спрели на по-малко намаление, съобщава capital.bg.

“Секторът на пенсионните фондове е солиден и според нас той може да понесе едно намаление на таксите”, обясни Ангел Джалъзов, заместник-председател на Комисията, който отговаря за осигурителния надзор.

Конкретното предложение на ведомството е за постепенно намаление на инвестиционната такса от 1% годишно до 0.6% през 2016 г. Намалението с 0.01 процентни пункта трябва да започне от тази година, ако правителството и парламентът одобрят промените. Намалението на удръжката от всяка осигурителната вноска се планира да започне от 2017 г. – от 5% тя трябва да падне на 3% през 2020 г.

От надзора представиха изчисления, според които ако сегашното положение се запази, за 40 години период на осигуряване и средна доходност от 6%, човек би изгубил над 20% от парите за пенсия само от такси.

Ограничение на таксите означава, че печалбата на пенсионните дружества може да намалее, но не и приходите им, обясняват от комисията. Причината е, че от 2017 г. е предвидено осигурителната вноска да се повиши.

Друга промяна, която се предвижда в проектозакона, е да отпадне таксата от 20 лева, която се плаща при смяна на пенсионно дружество – както задължително универсално, така и професионално.
Занапред обаче ще се изисква смяната да може да става след една година в даден фонд вместо след две както е в момента.

Проектът за промени предвижда да се разреши на пенсионните фондове да инвестират в облигации, гарантирани от международни финансови институции, в дялове на алтернативни инвестиционни фондове и в опции, търгувани на извън регулирани пазари.

Предложението на някои от пенсионните компании да им бъде разрешено да инвестират в злато, сребро, петрол и други суровини е било категорично отхвърлено от КФН, обясни Ангел Джалъзов.

http://www.dnevnik.bg/biznes/lichni_finansi/2012/02/23/1773327_finansoviiat_nadzor_predlaga_taksite_na_pensionnite/

Счетоводно обслужване по време на криза

Счетоводното обслужване може да оптимизира фирмените Ви разходи. Кризата се отразява изключително тежко на почти всички браншове. Въпреки това счетоводното обслужване и еднократните счетоводни услуги могат да помогнат при намаляването на вашите  разходи. Колкото и да ни е трудно с нарастването на междуфирмената задлъжнялост, ние от ВП Консулт 2000 ЕООД се стараем да предлагаме на нашите клиенти качествени услуги. Прекрасно съзнаваме, че в тази тежка обстановка оцеляват само най-добрите, именно това е нашата постоянна мотивация за самоусъвършенстване. Попаднахме на това интересно интервю с  Николай Полинчев, бившият предс. на УС на АССП. Оказва се, че в България всеки, който поиска може да отвори счетоводна къща, без значение на неговия образователен ценз. Това ни се стори фрапиращо и затова решихме да споделим това интервю с вас. Приятно гледане.

Голям интерес към електронното подаване на формуляри към НАП

Расте интересът към електронните услуги на НАП. По данни на агенцията 38 000 души са подали декларации за облагане на доходите на физически лица и 3000 от тях са подадени с електронен подпис.

Оказва се, че фирмите имат голям интерес към електронното подаване на формуляри. Към момента чрез интернет са подадени 42 000 декларации за облагане с корпоративни данъци от 16 500 дружества.

Физическите лица могат да подават декларации за облагане на доходите до  02. 05. 2012 г. Изключение правят само гражданите, които са имали доходи само от трудови правоотношения и нямат данък за довнасяне или възстановяване.
Няколко са начините за подаване на годишните декларации за доходите:

  • по интернет с електронен подпис
  • на място в офиса на НАП
  • по пощата
  • в някои пощенски станции с входящ номер 0700 18 700 или на сайта

За повече информация се обърнете към информационния център на агенцията на телефон www.nap.bg

Удостоверенията за платени данъци се заявяват по интернет

От 13. 02. 2012 г.  НАП изготвя справки на осигуровки и трудови договори чрез персонален код.  Повече информацията как да получите този код можете да намерите сайта на агенцията. Тези услуги могат да бъдат от полза на гражданите, които искат да проверят достоверността на подадената в НАП информация от техните работодатели. Чрез тези справки може да се установи вида на направения трудов договор, дали е за пълен работен ден или за 4 часа. Освен това можете да следите размера на осигурителния си доход. Съвсем нова е услугата за подаване на искане за издаване на данъчен документ с ПИК. С нейна помощ можете да си спестите личното посещение в  агенция.  За повече информация можете да се обърнете и към информационния център на НАП на телефон 0700 18 700.

 

Шест мита за счетоводителите

Днес решихме да опровергаем някои от основните митове, които битуват в съвременното общество по отношение на счетоводителите.

Първи мит:

Счетоводителят трябва да е на “ти” с математиката. От личен опит сме установили, че добрите математици не винаги са най-добрите счетоводители. Причината в това се крие във факта, че математиците се чувстват свободни да допускат грешки, защото знаят, че след това лесно могат да ги поправят. Счетоводителят не може да си позволи лукса да греши понеже това е възможно да доведе до солени глоби. Разбира се, все пак той трябва да е надарен с известни математически способности, които са му необходими при специфичните счетоводни изчисления. Според нас по-ценни качества за един счетоводител са умението за вземане на самостоятелни решения и аналитичното мислене.

Втори мит:

Счетоводната професия е рутинна и скучна. Ние от счетоводна фирма ВП Консулт 2000 ЕООД сме на мнение, че нашата професия е изключително динамична, защото законовите наредби постоянно претърпяват промени. Различните законови изменения пряко рефлектират върху извършената от нас дейност.

Трети мит:

Счетоводните служители винаги са добре платени. В българската действителност знаем, че съществува двоен стандарт по отношение на работните заплати. Някои работодатели плащат добре, а други злоупотребяват с условията на криза и ощетяват служителите си.

Четвърти мит:

Не съществува възможност за израстване в кариерата. Най-високият пост, който може да се достигне е главен счетоводител. Не бива да пренебрегваме възможността за издигане до финансов директор на някоя компания. Разбира се ще се наложи да придобием допълнителна квалификация, но усилията си струват за тези, които се стремят към кариерно развитие.

Пети мит:

Счетоводителите са “очилати сухари”. Това мнение е доста често срещано, може би именно заради нагласата на повечето хора, че счетоводството е скучна и бюрократична работа. Ние Ви уверяваме, че счетоводителите са духовити и комуникативни хора, с които лесно можете да се разберете. На нашите фирмени партита става щур купон, с който изненадваме дори самите себе си. В крайна сметка чувството за хумор и общителността не зависят от професията, която упражнявате.

Шести мит:

Счетоводител е женска професия. Статистиката показва, че едни от най-добрите счетоводители в световен план са мъжете. Но все пак в 21 век ни се струва, че не е особено уместно да делим професиите на мъжки и женски. Когато става въпрос за интелект, всички ще се съгласите, че полът няма значение.

Това бяха нашите шест мита за счетоводителите. Надяваме се да сме Ви разведрили и да сме успели да оборим някои от закостенилите разбирания за тази нелека професия.

 

Преимуществата на абонаментното счетоводно обслужване

Напоследък в България все повече и повече набира скорост абонаментното счетоводно обслужване. Основните причини за това са няколко и днес те ще бъдат предмет на нашата статия. Ще се опитаме да структурираме и степенуваме по важност основните  характеристики на абонаментното счетоводно обслужване, които сами по себе си се явяват и негови основни преимущества. Целта ни е чрез тази статия да сме максимално полезни на бизнеса в България.

Всяка фирма без значение от нейния размер и капитал има нужда от коректно водено счетоводство. Въпросът тук е каква форма за неговото  осъществяване да изберете? Дали да прибегнете до счетоводни услуги от специализирана счетоводна фирма, или да наемете щатни счетоводители.

Тук идва ред да споменем първото и, по наша преценка, най-голямо преимущество  на абонаментното счетоводно обслужване. Счетоводното обслужване оптимизира и намалява фирмените Ви разходи. Абонаментният договор към избраната от вас счетоводна фирма ще ви коства месечно далеч по-малка сума, отколкото един щатен счетоводител. Освен това няма да Ви се налага да осигурявате подходящо работно място, месечни осигуровки, заплата, специализиран софтуер и курсове за повишаване на квалификацията.

Друго важно преимущество се крие във факта, че повече няма да е ваша грижа, когато вашият счетоводител се разболее, излезе в болничен, неочаквано излезе в отпуск или не дай си Боже реши да Ви напусне. В една такава ситуация гореспоменатите проблеми ще се решават от специализираната счетоводна фирма, на която сте се доверили.

Като голямо преимущество трябва да отбележим и това, че абонаментното счетоводно обслужване е обвързано с договор за специализирана счетоводни услуги. С този договор избраната счетоводна фирма поема отговорността за евентуални грешки от страна на нейните служители и се задължава при наличието на такива да Ви обезщети с размера на нанесените вреди.

Според нас това са основните и най-важни преимущества, при положение, че решите да използвате абонаментни счетоводни услуги. Фирмите, които предлагат счетоводни услуги в България не са малко на брой, така че имате възможност да направите правилния избор сред тях.

Източник: http://ipotpal.bg/

Ползите от абонаментното счетоводно обслужване

Всяка фирма има правото да предаде счетоводството си на външна специализирана счетоводна фирма. Абонаментното счетоводно обслужване е изключително удобно, изгодно, печелившо и полезно за малкия и среден бизнес. Причините за това са няколко: обслужването от счетоводна фирма може да ви избави от разходи за заплати на счетоводители, изплащане на болнични и отпуски. Освен това може да Ви спести излишните разходи за наем на отделно помещение, закупуване на оборудване, канцеларски материали, офис мебели, обучение и допълнителна квалификация на вашите служители, за лицензиран специализиран софтуер, за интернет връзка и така нататък.

 

Освен това изгодата от такъв тип счетоводни услуги се наблюдават и в много нефинансови аспекти. Например, служителят от специализираната  фирма за счетоводни услуги няма интерес  от изкривяване на фактите, а това означава, че цялата отчетност на компанията ви по отношение на проведените от вас сделки става по-прозрачна, достоверна. Това от своя страна много облекчава сключването на договори за кредити, договори за разсрочено плащане и за привличане на инвестиционен капитал.  Повече няма да ви се налага да се безпокоите, когато някой ваш ценен служител неочаквано излезе в болничен, в отпуска или ви напусне. Няма да се чудите как да излезете от тази ситуация. Можете да натоварите извънредно останалите си служители, но тогава ще се наложи да им заплатите допълнително извънредния труд.

Използвайки абонаментно счетоводно обслужване не се налага да се вълнувате за тези проблеми. Дори и някой от назначените специалисти в счетоводната фирма да не е на разположение по една или друга причина, той във всеки един момент може да бъде заместен от негов колега, който да е също така добре квалифициран. Фирмата за счетводни услуги грижливо ще съхранява вашите документи и ежемесечно ще изготвя данъчни отчети, счетоводни баланси и всички други счетоводни отчети.  Сключеният договор за абонаментно счетоводно обслужване с  добра счетоводна фирма може да ви помогне да се застраховате от грешки на счетоводителя. Все пак всички рискове по абонаментното счетоводно обслужване се поемат от  фирма за счетоводни услуги. А в случай на финансови загуби по вина на служител от специализираната счетоводна фирма, то тя е готова да ви компенсира с размера на нанесените щети.

Източник: http://goodlinq.info