Голям интерес към електронното подаване на формуляри към НАП

Расте интересът към електронните услуги на НАП. По данни на агенцията 38 000 души са подали декларации за облагане на доходите на физически лица и 3000 от тях са подадени с електронен подпис.

Оказва се, че фирмите имат голям интерес към електронното подаване на формуляри. Към момента чрез интернет са подадени 42 000 декларации за облагане с корпоративни данъци от 16 500 дружества.

Физическите лица могат да подават декларации за облагане на доходите до  02. 05. 2012 г. Изключение правят само гражданите, които са имали доходи само от трудови правоотношения и нямат данък за довнасяне или възстановяване.
Няколко са начините за подаване на годишните декларации за доходите:

  • по интернет с електронен подпис
  • на място в офиса на НАП
  • по пощата
  • в някои пощенски станции с входящ номер 0700 18 700 или на сайта

За повече информация се обърнете към информационния център на агенцията на телефон www.nap.bg

Similar Posts:

    None Found

бутон за сайт

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply