Удостоверенията за платени данъци се заявяват по интернет

От 13. 02. 2012 г.  НАП изготвя справки на осигуровки и трудови договори чрез персонален код.  Повече информацията как да получите този код можете да намерите сайта на агенцията. Тези услуги могат да бъдат от полза на гражданите, които искат да проверят достоверността на подадената в НАП информация от техните работодатели. Чрез тези справки може да се установи вида на направения трудов договор, дали е за пълен работен ден или за 4 часа. Освен това можете да следите размера на осигурителния си доход. Съвсем нова е услугата за подаване на искане за издаване на данъчен документ с ПИК. С нейна помощ можете да си спестите личното посещение в  агенция.  За повече информация можете да се обърнете и към информационния център на НАП на телефон 0700 18 700.

 

Similar Posts:

    None Found

бутони за социални мрежи

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply