Предимства на абонаментното счетоводно обслужване

 Предимства на абонаментното счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване

Всеки собственик на бизнес се стреми да повиши ефективността на своята дейност. За целта е необходимо не само да се осъвършенства производителността, но и да се понижат разходите, като едновременно с това се намалят и евентуалните рискове. Един от начините за оптимизиране дейността на предприятията е да се прибегне към услугите на специализирана счетоводна фирма, с която да се сключи договор за абонаментно счетоводно обслужване.
Счетоводното обслужване е сравнително ново явление за нашия пазар. В последните години управители и собственици на фирми започнаха да използват този тип счетоводни услуги, които се състоят не само от водене на първично счетоводство, но са съпроводени и с данъчни консултации.
Ако решите да се възползвате от абонаментните счетоводни услуги на специализирана счетоводна фирма, то Вие ще решите два проблема едновременно.
Първо, значително ще снижите разходите си за счетоводна отчетност, тъй като услугите на която и да е счетоводна фирма са доста по-евтини от един щатен счетоводител. В крайна сметка вие освобождавате място в офиса си, а и не се налага да подсигурявате заплата, осигуровки и специализиран софтуер.
Второ, компаниите, които предлагат счетоводни услуги и абонаментно счетоводно обслужване, наемат на работа утвърдени вече специалисти със солидно образование, завиден опит и практически навици в сферата на данъчната и счетоводна отчетност.
Друго съществено преимущество е, че със счетоводната фирма се сключва договор за счетоводно обслужване, в който много ясно са описани задълженията на компанията. Целта е да се минимизира опасността от евентуално неизпълнение на сроковете, а също така да се застраховате от възможни грешки, които могат да ви струват солени глоби.
Специалистът от съответната счетоводна фирма, която сте избрали не преследва лични интереси, свързани с дейността на фирмата възложител, за разлика от вашия щатен счетоводител, който може да се ръководи от меркантилни мотиви и често се оказва звеното, от което изтича ценна вътрешно-фирмена информация.
Ако се спрете на абонаментно счетоводно обслужване няма да се налага да прекъсвате работа, когато някои от служителите се разболее, излезе в отпуск, или най-лошото бъде уволнен.
Компаниите, които предлагат абонаментно обслужване, гарантират своевременно изготвяне на необходимите счетоводни документи и правилното изпълнение на всички счетоводни услуги, които извършват.

Източник: http://www.inarticle.info/

Similar Posts:

бутон за споделяне

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply